Bouwvergunning dakkapellen (omgevingsvergunning)

Een dakkapel geeft een zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van een dakkapel kan echter niet zomaar. Er zijn namelijk een aantal regels waar men zich aan moet houden. Deze regels zijn er om de veiligheid te waarborgen, maar ook omdat de dakkapel moet passen in de omgeving. In sommige gevallen is daar een bouwvergunning voor nodig, in andere gevallen niet. Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij en bouwvergunningplichtig plaatsen van dakkapellen.

vergunning dakkapel

De voor- en achterkant-benadering

Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet zonder bouwvergunning worden gebouwd.

Wanneer is er geen bouwvergunning nodig?

Voor het plaatsen van een dakkapel zonder bouwvergunning gelden de volgende voorwaarden:

 • De dakkapel moet op een bestaand gebouw worden geplaatst. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch ook nog een dakkapel toe te voegen, mag dat dus niet bouwvergunningsvrij.
 • De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn.
 • De afstand tot de voorgevel van het gebouw is meer dan 1 meter.
 • De dakkapel heeft een plat dak.
 • De zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig.
 • De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter.
 • De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet*.
 • De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok*.
 • De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak*.
 • De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen. De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, bouwvergunningsvrij worden geplaatst.
 • De dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan bovengenoemde genoemde voorwaarden, mag u de dakkapel zonder bouwvergunning plaatsen.
Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.

(*) Dakvoet => het laagste punt van een schuin dak. Daknok => het hoogste punt van een schuin dak.
Bij rijtjes huizen en twee-onder-één-kap woningen geldt de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak.

Wanneer is er wel een bouwvergunning nodig?

Als uw bouwplan niet voldoet aan de eerste voorwaarde dan moet u een reguliere-bouwvergunning aanvragen. Als u de dakkapel wilt bouwen op een bestaand gebouw, maar aan één van de andere voorwaarden wordt niet voldaan, dan moet u een lichte-bouwvergunning aanvragen.

Informeer altijd bij uw gemeente naar eventuele aanvullende lokale regelgeving.

Goede keus!

Maatwerk

Vergunningen

Contact gegevens

Nedkapel

Staalsteden 20
7547 TA Enschede
Telefoon 053 - 428 00 17 / 053 - 428 08 25
Fax 053 - 428 02 59
Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opbouw dakkapel